Rehabilitacja dla każdego

  • Ćwiczenia dla osób starszych, (Rehabilitacja Seniora)

Procesy starzenia dotyczą całego naszego organizmu. Zmiany związane z wiekiem wpływające na aktywność osób starszych dotyczą przede wszystkim układu ruchu, układu oddechowego, układu krążenia i układu nerwowego. Aby zachować jak najlepszy stan zdrowia i jak najdłużej pozostać sprawnym i samodzielnym oferuję Państwu fizjoterapię wprowadzającą ćwiczenia dla osób starszych. Rehabilitacja Seniorów ma na celu:
– utrzymanie pełnego zakresu ruchów w stawach
– zapobieganie zanikom mięśniowym
– zapobieganie powikłaniom ze strony układu krążeniowego i oddechowego
– poprawę równowagi i koordynacji
– zwiększenie wydolności fizycznej
– poprawę gibkości
– zachowanie samodzielności

  • Rehabilitacja kręgosłupa,fizjoterapia w bólach krzyża

Dolegliwości bólowe kręgosłupa są plagą naszych czasów. Siedzący tryb pracy i życia, niedobór odpowiedniego, “zdrowego ruchu od wczesnych lat dziecięcych sprawia, że coraz młodsze osoby zgłaszają się do mnie z wołaniem o pomoc. Zapraszam wszystkich Państwa cierpiących z powodu bólu kręgosłupa oraz wszystkich świadomych zagrożeń dla naszego zdrowia jakie niesie codzienne życie. Nie należy ignorować pierwszych symptomów choroby i tłumaczyć się młodym wiekiem. Na schorzenia kręgosłupa cierpią coraz częściej osoby młode przed 20 stym rokiem życia a zabiegi lecznicze i profilaktyczne nie wolno odkładać .
Prowadzona fizjoterapia w bólach kręgosłupa, dzięki odpowiednim metodom terapeutycznym oraz ćwiczeniom, indywidualnie dobranym do stanu i możliwoci pacjenta, ma na celu:

– złagodzenie dolegliwości bólowych
– zapobieganie przed wykształceniem się złych nawyków ruchowych
– przeciwdziałanie wtórnym zmianom w układzie kostno-stawowo-mięśniowym
– zmniejszenie odruchowego wzmożonego napięcia mięśni przykręgosłupowych
– poprawę stabilności kręgosłupa
– poprawę siły mięśni posturalnych
– przywrócenie równowagi mięśniowej

Dodatkowo w ramach wizyt prowadzę edukację pacjenta w wykonywaniu czynności dnia codziennego w sposób bardziej przyjazny dla kręgosłupa czy edukację pacjenta w przyjmowaniu prawidłowej pozycji siedzącej i stojącej.

  • Rehabilitacja po złamaniach, i innych urazach – Mięśnie i stawy pozostające w stanie unieruchomienia po złamaniu lub innym urazie tracą swoje naturalne właściwości: siłę i ruchomość. Aby przeciwdziałać negatywnym skutkom unieruchomienia należy stosować odpowiednio dobrano fizjoterapię. Już w momencie gojenia złamania w opatrunku gipsowym można wykonywać niektóre ćwiczenia mające na celu pobudzenie układu krążenia oraz mięśnie objęte opatrunkiem. Stosuje się tzw. ćwiczenia synergistyczne gdzie wykorzystuje się pracę mięśni nie objętych opatrunkiem gipsowym w celu pobudzenia mięśni unieruchomionych oraz ćwiczenia izometryczne polegające na napinaniu mięśni bez ich poruszania. Po zdjęciu opatrunku gipsowanego kontynuuje się ćwiczenia wzmacniające mięśnie oraz poprawiające ruchomość w stawach objętych unieruchomieniem. Często w przypadku kontuzji mamy do czynienia z obrzękiem, w którego likwidacji pomocny jest drenaż limfatyczny oraz ćwiczenia pobudzające przepływ limfy. Fizjoterapia po rozleglejszych urazach bądź kontuzjach wymagających unieruchomienia powinna także obejmować rehabilitacje pobudzającą układ oddechowy i krążenia. Oferuję Państwu kompleksową obsługę rehabilitacyjną po złamaniach i urazach od początkowych momentów po kontuzji aż do ostatecznego przywrócenia sprawności.

  • Rehabilitacja dzieci i młodzieży
    Wady postawy znajdują się na czele listy chorób cywilizacyjnych. Bagatelizowanie zaburzeń postawy u dzieci w przyszłości może przynieść różnorodne powikłania chorobowe. W ostatnich latach obserwuje się znaczny wzrost występowania wad postawy u dzieci. Statystyki są alarmujące ponad 80 procent dzieci ma płaskostopie, koślawe kolana i krzywy kręgosłup. Główną przyczyną tego stanu rzeczy należy upatrywać w zmianie naszego trybu życia z aktywnego ruchowo na tzw. sedenteryjny (siedzący). Nasze dzieci od kilku do kilkunastu godzin dziennie przebywają w pozycji siedzącej. Siedzą w szkole, podczas odrabiania lekcji i zajęć dodatkowych, a kiedy uwolnią się już od obowiązków najchętniej odpoczywają również w pozycji siedzącej czytają, oglądają TV, grają na komputerze. Siedzący tryb życia wpływa negatywnie na rozwój młodego człowieka, powoduje osłabienie siły mięśni i obniżenie ogólnej sprawności i wydolności organizmu. Konsekwencją tego jest pojawienie się zaburzeń postawy ciała, które nieleczone, z czasem pogłębiają się i utrwalają w postaci poważnych wad postawy. Rodzice muszą być świadomi, że jeśli lekarz stwierdził u dziecka wystąpienie wady postawy, to nie minie ona wraz z jego rozwojem. Z tych wad się nie wyrasta.

Prywatne gabinety fizjoterapeutyczne:

ul. Ceglarska 25

30-362 Kraków

tel. 608 740 694

ul. Igołomia 16

32-125 Igołomia