Metody leczenia

Specjalizuję się w przywracaniu organizmowi utraconej równowagi wykorzystując odpowiednie metody terapeutyczne m.in:


 • Igłoterapia sucha – forma bezpośredniego, mikroinwazyjnego oddziaływania poprzez wprowadzenie w tkanki i manipulowania, pełną, bardzo cienką, stożkową igłą. Polega ona na nakłuciu punktu spustowego czyli zbioru kilkuset komórek mięśniowych w okolicy połączenia nerwowo-mięśniowego, które pozostają w ciągłym skórczu nawet wtedy, gdy mięsień jest całkowicie rozlużniony. W ten sposób zaburzając jakość i ilość pracy całego mięśnia. Niektóre korzystne efekty tego zabiegu to:
  – zwiększenie mikrocyrkulacji, poprawa krążenia krwi
  – rozszerzenie naczyń krwinośnych
  – poprawa metabolizmu
  – odwrażliwienie komórek nerwowych na poziomie rdzeniowym i obwodowym
  – działanie przeciwbólowe

 

 • Manipulacja powięzi – (Fascial Manipulation) jest rodzajem terapii manualnej stworzonym przez Luigiego Stecco, włoskiego fizjoterapeutę. Metoda ta rozwijała się przez ostatnie 30 lat dzięki badaniom anatomicznym, praktyce klinicznej opartej na pracy z szerokim spektrum zaburzeń układu mięśniowo-szkieletowego i trzewnego oraz dzięki sekcjom anatomicznym skoncentrowanym na badaniu anatomii powięzi. Metoda ta koncentruje się na powięzi mięśniowo-szkieletowej, pozwalając na zidentyfikowanie specyficznie zlokalizowanych stref powięzi łączących się z określonymi zaburzeniami ruchomości. Proponuje ona całościowe omówienie systemu powięziowego: • począwszy od rozwoju embrionalnego, • przez jego budowę fizjologiczną • po rolę w propriocepcji. Szczegółowo opracowane modele biomechaniczne pomagają w wyborze konkretnych punktów wymagających leczenia, po wcześniejszym ustaleniu który ruch jest bolesny i ograniczony. Dzięki zastosowaniu odpowiedniej manipulacji bądź mobilizacji danej strefy powięziowej, następuje przywrócenie ruchomości i w konsekwencji zmniejszenie bólu. Pojęcie manipulacji powięziowych obejmuje techniki stosowane w leczeniu powięzi głębokiej i jej składowych mięśniowych (omięsna, namięsna, śródmięsną). Termin mobilizacje powięziowe oznacza techniki stosowane w leczeniu okołostawowych składowych powięzi głębokiej: troczków, przegród międzymięśniowych, więzadeł.

 

 •  Terapia manualna (szkoła niemiecka) – stanowi fizjoterapeutyczną koncepcję badania i leczenia pacjenta. Opiera się na naukowych podstawach z zakresu anatomii czynnościowej,fizjologii i biomechaniki. Terapia manualna zajmuje się : diagnozowaniem i leczeniem zaburzeń strukturalnych narządu ruchu ( stawów, nerwów, mięśni ). Terapeuta dzięki rozbudowanemu schematowi badania różnicującemu jest w stanie za pomocą wywiadu i badania odnaleźć tkankę odpowiedzialną za dolegliwość. Dolegliwości chorych są z reguły spowodowane zaburzeniami czynnościowymi, których wczesne leczenie może zapobiegać późniejszym dalszym patologicznym zmianom strukturalnym. Przyczyna zaburzeń określonych struktur często leży w dysproporcji pomiędzy możliwościami tej tkanki do przyjmowania obciążeń , a jej rzeczywistym obciążaniem. Celem terapii jest leczenie tych zaburzeń i przywracanie fizjologicznej równowagi pomiędzy stawami, mięśniami, i strukturami nerwowymi. Stosowane techniki : mobilizacje stawów, mobilizacje układu nerwowego, leczenie tkanek miękkich, stabilizacja stawów, medyczny trening funkcjonalny.

 

 • Rozluźnianie mięśniowo-powięziowe – specjalistyczne podejście terapeutyczne wykorzystywane w leczeniu wielu zaburzeń w układzie mięśniowo-powięziowym. Terapia nakierowana jest na tkanki miękkie, w szczególności powięzi okrywające mięśnie, organy i całe ciało człowieka. Jest to precyzyjne rozciąganie i rozluźnianie tkanek rozpatrujące problemy pacjenta w ujęciu całościowym. Zaburzenia w układzie powięziowym dotyczące współcześnie większości pacjentów objawiające się skróceniem tkanek i ich nadmiernym napięciem, mogą być przyczyną bólu i szeregu różnych objawów w różnych rejonach. Ten sposób pracy z ciałem jest skuteczny w leczeniu takich dolegliwości jak zespoły bólowe kręgosłupa, zespół zamrożonego barku, łokieć tenisisty czy golfisty, choroba zwyrodnieniowa stawów, napięciowe bóle głowy i w wielu innych. Efekty terapii są widoczne w znacznym zmniejszeniu dolegliwości bólowych oraz poprawie postawy ciała pacjenta. Technika rozluźniania mięśniowo-powięziowego z pozoru prosta technicznie pozwala na likwidowanie zrostów i sklejeń oraz usuwanie restrykcji i ograniczeń tkankowych w układzie mięśniowo-powięziowym. Kluczową umiejętnością jest tu rozpoznanie i wyczucie zaburzeń tkankowych oraz zastosowanie odpowiedniej do zaburzenia techniki. Jednym z elementów rozluźniania mięśniowo-powięziowego omawianych na zajęciach będzie terapia punktów spustowych, która jest nieodłączną częścią tej terapii.

 

 •  Nowoczesna koncepcja stabilizacji stawów obwodowych i kręgosłupa – Podstawą terapii jest trening aktywujący i wzmacniający głębokie mięśnie stabilizujące kręgosłup. Należą do nich mięsień poprzeczny, wielodzielny oraz mięśnie dna miednicy-które wspólnie tworzą rodzaj cylindra utrzymującego stabilność całego tułowia. Nieprawidłowa postawa, siedzący tryb życia oraz przebywanie w stałych długotrwałych pozycjach przeciążeniowych, powoduje ich osłabienie, a z czasem całkowite wyłączenie. Wówczas ich funkcję przejmują mięśnie globalne (które nie są do tego przeznaczone), co zwykle objawia się ich stałym wzmożonym napięciem, przeciążeniem i kolejnymi narastającymi zaburzeniami oraz nasileniem objawów bólowych. U osób z prawidłowo działającym systemem stabilizacyjnym mięśnie głębokie tułowia zawsze aktywują się o ułamek sekundy wcześniej nim wykonany zostanie jakikolwiek ruch tułowiem lub kończyną. Stabilne centrum (tułów) jest swego rodzaju bazą do mobilności na obwodzie (kończyny). Jeśli jednak głębokie stabilizatory są zbyt słabe lub całkowicie niewydolne to ich tzw. „timing” jest zaburzony. Najpierw napinają się duże powierzchowne mięśnie odpowiadające za wykonanie ruchu, a dopiero potem włączają się głębokie lokalne stabilizatory centrum. Taka zamiana ról między tymi grupami mięśniowymi może być źródłem problemów przeciążeniowych i prowadzić do choroby zwyrodnieniowej. Prawidłowo przeprowadzony trening stabilizacyjny nie tylko pomoże zwalczyć nawet ostre objawy bólowe, ale także zabezpieczy kręgosłup przed pojawieniem się kolejnych.

 • Masaż (klasyczny, tkanek głębokich) – masaż tkanek głębokich (MTG) to forma manualnej pracy z ciałem. To świadome, nieschematyczne podążanie za funkcją układu mięśniowo-powięziowego. Bezpośredni rodzaj pracy zwiększający gibkość i ruchomości tkanek miękkich. Poprawa ich jakości w ergonomiczny i ekonomiczny sposób. Jest to coraz popularniejsza forma masażu, która pozwala na skuteczne rozwiązywanie zaburzeń w obrębie narządu ruchu (i nie tylko). Można powiedzieć, że jest to jedna z najskuteczniejszych form masażu leczniczego.

 

 • Kinesiology taping – terapia łącząca elementy medycyny europejskiej i dalekowschodniej gdzie nie leczy się choroby (objawów) ale pacjenta. W terapii wykorzystujemy plaster k-active tape o parametrach zbliżonych do właściwości ludzkiej skóry. Nazwa Kinesiology taping pochodzi z łaciny kinesiologia-nauka o ruchu, a wiec poprzez aplikację plastra dajemy możliwość przywrócenia funkcji. Każda aplikacja jest poprzedzona badaniem, oceną układu mięśniowo-powieziowego. Nie jest oparta na stosowaniu gotowych szablonów dla poszczególnych schorzeń. Kinesiology taping jest najbardziej rozwiniętą i stale dynamicznie się rozwijającą odmianą terapii z użyciem plastra bazującą na ostatnich osiągnięciach wiedzy medycznej z obszaru terapii mięśniowo-powieziowej.

Prywatne gabinety fizjoterapeutyczne:

ul. Ceglarska 25

30-362 Kraków

tel. 608 740 694

ul. Igołomia 16

32-125 Igołomia